PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HCM
UTC2 SMART SYSTEM - HỆ THỐNG CỐ VẤN HỌC TẬP (PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM 1.0)
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Mã truy cập:
Mật khẩu:

Lưu ý:
- Mã CVHT là địa chỉ email do Nhà Trường cấp.
- Mật khẩu ban đầu là các chữ số của CMND hoặc mã số định danh (kể cả số 0 ở đầu dãy số), người dùng có thể thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.
- Nếu người dùng quên mật khẩu đăng nhập vui lòng nhập mã truy cập bên trên và chọn
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (Phòng 6, 15 Nhà D3)
Địa chỉ email: phongctctsv@utc2.edu.vn
Điện thoại: (028. 37.360.564), (028. 37.360.563)
Phiên bản cập nhật ngày: 02/01/2019
Phát triển hệ thống: ThS.NCS. Lê Nhật Tùng (BM CNTT)