PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HCM
UTC2 SMART SYSTEM - HỆ THỐNG CỐ VẤN HỌC TẬP (PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM 1.0)
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Mã truy cập:
Mật khẩu:

Lưu ý:
- Tài khoản truy cập của cán bộ quản lý cấp Khoa/Bộ môn được cấp bởi Phòng CTCTSV, khi người dùng gặp sự cố vui lòng liên hệ phòng 6D3 để được hỗ trợ.
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (Phòng 6, 15 Nhà D3)
Địa chỉ email: phongctctsv@utc2.edu.vn
Điện thoại: (028. 37.360.564), (028. 37.360.563)
Phiên bản cập nhật ngày: 02/01/2019
Phát triển hệ thống: ThS.NCS. Lê Nhật Tùng (BM CNTT)