PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HCM
UTC2 SMART SYSTEM - HỆ THỐNG CỐ VẤN HỌC TẬP (PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM 1.0)

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Mã sinh viên:
Mật khẩu:

Lưu ý: Mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh đầy đủ các chữ số và dấu phân cách (ví dụ " 01/01/1995"), người dùng có thể thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.
Nếu quên mật khẩu đăng nhập vui lòng nhập mã sinh viên và chọn: gửi mật khẩu đến email sinh viên
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (Phòng 6, 15 Nhà D3)
Địa chỉ email: phongctctsv@utc2.edu.vn
Điện thoại: (028. 37.360.564), (028. 37.360.563)
Phiên bản cập nhật ngày: 02/01/2019
Phát triển hệ thống: ThS.NCS. Lê Nhật Tùng (BM CNTT)